Newyorské úřady už drží informace o neštěstí pod kontrolou

[NEW YORK, 15. září] - S každou hodinou, která ubíhá od tragického atentátu proti budovám Světového obchodního střediska, je čím dál obtížnější získávat informace o dění v dolní části Manhattanu. Informační bariéra, skoro nicotná v prvních chvílích zmatku, je nyní skoro totální.

Finanční čtvrť je odříznuta od světa a nepovolané osoby včetně novinářů odhánějí příslušníci Národní gardy a policisté. Neméně vyhladovělí jsou fotoreportéři a televizní stanice, které ukazují záběry snímané teleobjektivy ze střech nebo balkónů okolních budov, jež leží poblíž sutin světového centra a dalších mrakodrapů. "Někteří lidé vyžadují za místo na střeše obrovské peníze," uvádí jeden z novinářů.

Americké televizní štáby mají privilegium domácí půdy a v policejním doprovodu si mohou oblast prohlédnout. Ovšem jen, když se zvolní odklízení trosek a není takový provoz ambulancí a dalších pohotovostních služeb. Hlavním a pomalu jediným zdrojem čerstvých informací z místa byli dosud požárníci, ale jejich městský velitel Thomas Von Essen jim zakázal podávat zprávy kvůli omylům, které, jak prohlásil, "mohou být skutečně nebezpečné". Novinářská chuť odhalit novinky ovšem neutuchá a je zřejmě ještě větší než na počátku, kdy se události valily děsivým tempem, od nárazu letounů do obou věží střediska až po zhroucení budov a všeobecný úprk obyvatelstva.

Starosta Rudolph Giuliani podává informační přehledy jen dvakrát denně, ráno a navečer. Mezitím je dlouhé ticho, které zaplňují různé pověsti z pochybných zdrojů. Pro novináře stejně jako pro veřejnost platí zákaz vstupu do nemocnic, kam se svážejí ranění. Vchody obklopují kordony policistů.
Ochotně se z hrůzy vypovídají příbuzní těch, kteří jsou nezvěstní. Před tvář vystaví fota svých blízkých a vyptávají se, zda je někdo nespatřil. Snad kvůli odvrácení paniky a ponechání nadějí se na obrazovkách ani v tisku dosud neobjevily záběry obětí odvážených v plastikových pytlech. "Je to asi zakázáno a hodně médií se autocenzuruje," povídá španělsky hovořící fotografka Rita Barrosová.

   
Zpět na zprávy