* Islam * Koran * Ramadan * Islam * * Islam * Koran * Ramadan * Islam *
    Svět islámu Svět islámu   
MENU       ISLÁM:   Historie | Fotografie | Více

ARCHITEKTURA ISLÁMU

Mekka - nejvýznamnější poutní místo islámu
Islámská víra vzniká kolem roku 610, kdy Muhammad (narozen 570), syn Abdulláhův, kupec z Mekky, oddaný náboženskému hloubání, měl první boží zjevení nedaleko od města. Ispirován těmito zjeveními Muhammad začal kázat lidem z Mekky, aby se vzdali mnoha model, které dosud uctívali, a aby vyznávali jediného a nedílného Boha. Pouť do Mekky je připomenutím události ze života Ibrahíma, jeho ženy Hagar a jeho syna Ismáila.
Toto obrovské shromáždění přispívá k soudržnosti muslimů po celém světě. Fotogalerie - Mekka
Medína - město proroka Mohammeda
V roce 622 byl Muhammad se svými přívrženci pozván do města Medíny ležícího v oáze asi 340 kilometrů na severovýchod od Mekky. Odchod do Medíny se stal rozhodující událostí jeho poslání. V Medíně se rychle stal vládcem, který měl politickou, vojenskou i náboženskou pravomoc. Tato změna se odráží ve zjeveních, které Muhammad rozšiřoval.
Fotogalerie - Medína
Jeruzalém - třetí nesvětejší místo islámu
Skalní dóm v Jeruzalémě je postaven nad posvátnou horou, kterou muslimové pokládají za místo, z něhož prorok Mohamed na svém legendárním koni Buráqovi nastoupil cestu do nebes.
Vrchol této skály tvoří střed skalního dómu. Skalní dóm je centrální kupolovitá stavba, jejíž kruhovitý, sloupy ohraničený vnitřní prostor je lemován dvojitým ochozem. Nad středem se tyčí 54 metrů vysoká kupole. Vnitřní stěny domu jsou obloženy mramorem. Horní část arkád zdobí ornamenty a mozaiky na zlatém podkladě.
Fotogalerie - Skalní dóm
Mešita je nejen místem motlideb, ale také společenskou stavbou
Za dob Osmanské říše zkvétala islámská architektura. Mezi nejznámější stavitele té doby patřil Sinan Aga, architekt nadlidských schopností, který svými stavbami vyjadřoval disciplínu, moc, nádheru a oddannost islámu, jěž byly charakteristickými znaky říše.
Navrhl přes 300 staveb v celé říší. Tak plodná tvorba vyžadovala víc než jen energii a génia. Bylo k ní třeba
i organizačních a řídících schopností.
Na obrázku je komplex Selimovi mešity postavené
v Edirne v letech 1569-75. Sinanovi bylo v té době přes osmdesát let. Patří mezi jeho mistrovská díla.
"Prostor a moře oslnivého narůžovělého světla oblévající čisté tvary stavby vytvářejí neodoletelný dojem", píše anglický historik umění Michael Levey. "Ten je umocňován vzrušujícím vlněním uvnitř něčeho, co na první pohled vypadá jako kruhový prostor. Tak absolutně se zdá vysoká plovoucí kupole vládnout celému interiéru."